Məxfilik siyasəti

Bu sənəd (bundan sonra “Sənəd”) seabreeze.az (bundan sonra “Veb-sayt”) ilə Veb-saytın istifadəçisi (mövzu) arasında şəxsi məlumatların mübadiləsi və məxfiliyin təmin edilməsi şərtlərini müəyyən edir.

Fərdi məlumatların, “SEA BREEZE” ticarət nişanının və seabreeze.az domen adının (bundan sonra “Sahibi” adlandırılacaq) sahibi Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsi “BREEZE HOTEL” MMC-dir.

Bununla, mülkiyyətçi bəyan edir ki, subyektin ad, soyad, ata adı, telefon nömrəsi və ya e-poçt ünvanı kimi şəxsi məlumatlarının toplanması potensial müştərini ticarət təklifləri ilə tanış etmək məqsədilə həyata keçirilir və sahibi və ya bu məqsədlər üçün operator.

Fərdi məlumatların subyekt tərəfindən saytda yerləşdirilməsi könüllülük prinsipinə əsaslanır və təqdim edildiyi andan sahibi və operator tərəfindən qorunur. Saytda şəxsi məlumatları yerləşdirməklə subyekt bu cür məlumatların sahibi və ya operator tərəfindən toplanması, işlənməsi və saxlanmasına razılıq verir.

Subyekt tərəfindən təqdim edilən fərdi məlumatlar (ad, soyad, ata adı, telefon nömrəsi və elektron poçt ünvanı) “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq sahibi tərəfindən mühafizə olunur. “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, məxfi şəxsi məlumatlar yalnız subyektin razılığı ilə üçüncü şəxslərə verilə bilər.

Sahibinə məxsus fərdi məlumat resursuna gəldikdə, Subyekt aşağıdakı hüquqlara malikdir:

 

  • sahibindən və ya operatordan onun haqqında şəxsi məlumatların mövcudluğu haqqında məlumat almaq;
  • barəsində mövcud olan fərdi məlumatların toplanması, işlənməsi və üçüncü şəxslərə ötürülməsi üçün hüquqi əsaslandırma tələb etmək, bu məlumatların toplanması, emalı və üçüncü şəxslərə verilməsinin subyekt üçün hansı hüquqi nəticələrinin ola biləcəyi barədə məlumat almaq;
  • şəxsi məlumat resursunda onun haqqında toplanmış fərdi məlumatların məzmunu ilə tanış olmaq;
  • onun haqqında fərdi məlumatların toplanması və emalının məqsədini, onların emalı şərtlərini, üsullarını, onun şəxsi məlumatları ilə, o cümlədən məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsini təmin edən informasiya sistemləri ilə tanış olmağa icazəsi olan şəxslərin dairəsini bilməli;
  • qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, barəsində toplanmış hər hansı fərdi məlumatın dəyişdirilməsini və məhv edilməsini tələb etmək, habelə bu məlumatların müəyyən edilmiş qaydada arxivə verilməsi üçün ərizə vermək;
  • onun haqqında şəxsi məlumatların toplanmasına və emalına qadağa qoyulmasını tələb etmək;
  • onun haqqında toplanmış hər hansı fərdi məlumatların mənbələri haqqında məlumat almaq, bu məlumatların qanuniliyinin sübutunu tələb etmək;
  • onun haqqında toplanmış hər hansı şəxsi məlumatların qorunmasını tələb etmək;
  • Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər normativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş digər hüquqlardan istifadə etmək.

Sahib tərəfindən toplanan subyektin şəxsi məlumatları sahibin yaratdığı fərdi məlumat resursunda saxlanılır.

Bu Sənəddə istifadə olunan əsas anlayışların mənası “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda verilmiş mənalara uyğundur.

Şəxsi məlumatları Vebsaytda müvafiq qaydada yerləşdirən subyekt bununla da bu Şərtlər və Müqavilənin şərtləri ilə razılaşır.